1 足の裏 蘭 郁二郎
2 蘭 郁二郎
3 蝱の囁き ——肺病の唄—— 蘭 郁二郎
4 息を止める男 蘭 郁二郎
5 宇宙爆撃 蘭 郁二郎
6 火星の魔術師 蘭 郁二郎
7 休刊的終刊 シュピオ小史 蘭 郁二郎
8 腐った蜉蝣 蘭 郁二郎
9 幻聴 蘭 郁二郎
10 孤独 蘭 郁二郎
11 自殺 蘭 郁二郎
12 舌打する 蘭 郁二郎
13 植物人間 蘭 郁二郎
14 蝕眠譜 蘭 郁二郎
15 睡魔 蘭 郁二郎
16 地図にない島 蘭 郁二郎
17 鉄路 蘭 郁二郎
18 脳波操縦士 蘭 郁二郎
19 白金神経の少女 蘭 郁二郎
20 古傷 蘭 郁二郎
21 魔像 蘭 郁二郎
22 夢鬼 蘭 郁二郎
23 歪んだ夢 蘭 郁二郎
24 鱗粉 蘭 郁二郎